Parisuhteen hyvinvointiin taitoja

Positiivinen elämänasenne

Positiivinen, myönteinen elämänasenne koetaan jo käsitteenä, paljon hoettuna kliseenä, mitä se ei ole. Se on tärkeä asia koko elämän ja edelleen parisuhteen hyvinvoinnin perustaksi. Negatiivinen pessimistinen ilmapiiri tarttuu toisiin ihmisiin, varsinkin kumppaniin, jonka kanssa yleensä ollaan paljon yhdessä. Turha taaksepäin katsominen, pieleen menneiden asioiden sekä ongelmien vatvominen. Näitä kannattaa välttää. Erehdyksistään voi ottaa opiksi, mutta niihin ei kannata juuttua. Useimmat ihmiset haluavat hyvää muille ja heihin voi luottaa. Huumori ja valoisa elämänasenne ovat tärkeitä asioita, jotta parisuhde voi hyvin. Mikäli jostain syystä jotkut menneet asiat ahdistavat kohtuuttomasti, niistä yli pääsy tuntee vaikealta, ne ovat mielessä häiritsevän pitkään ja kuormittavat sinua ja suhdettasi, tällöin kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen. Niistä on turha kärsiä.

Aivotutkimuksessa on saatu selville, että ihmisen aivot alkavat uudelleen rakentua eri tavalla, kun ajattelemme myönteisesti, suuntaamme energiamme eteenpäin elämässä. Suomessa ilmasto on jo vaativa. Meillä on hyvin kaunis luonto ja pitkä valoisa ajanjakso. Sen vastapainona on pitkähkö lyhyen valoisuuden ajanjakso, jolloin usein aurinkokaan ei näyttäydy. Tällaisina päivinä myönteinen elämänasenne joutuu koetukselle. Mutta läheisistä ihmisistä, hymyistä, ilosta, myötäelämisestä, niistä kaikista saa hyvää energiaa myös harmainakin päivinä. Toisinpäin, apeus ja alakulo tarttuvat erityisen helposti näinä ajankohtina. Pahimmillaan synkkyyttä aletaan ”hoitaa” päihteillä tai pakenemisella erilaisiin asioihin. Ihminen menee ojasta allikkoon. Kumppanin kanssa kaikki kiva yhdessätekeminen antaa hyvää energiaa, lujittaa parisuhdetta ja kantaa vaikeidenkin asioiden yli.

Kyllä taaksekinpäin voi katsoa. Meillä jokaisella on kauniita ja mukavia muistoja menneisyydestä. Toisilla enemmän, toisilla omasta mielestään vähemmän, ja jotkut voivat kokea että kokonaiset elämänjaksot ovat menneet pieleen. Usein erityisesti kariutuneen parisuhteen ajanjakso muuttuu ihmisen mielessä synkäksi elämänvaiheeksi. Entinen kumppani muuttuu eriskummalliseksi olioksi, jossa ei ole mitään hyvää koskaan ollutkaan. Miksi ihmeessä vuosien, jopa vuosikymmenten ajanjakso kannattaisi muuttaa pelkästään huonoja asioita ja muistoja sisältäväksi ajaksi? Välittömästi eron jälkeen voi tuntuakin, että tulipa tehtyä suuri virhe. Ajan kuluessa kannattaa olla armollinen itselle ja muille. Varsinkin lapset kärsivät turhaan tällaisesta.

Usein rahaan liittyvät asiat, esimerkiksi epäoikeudenmukaisiksi koetut perinnönjaot ja vastaavat, voivat aiheuttaa pahimmillaan loppuelämän mittaista katkeruutta. Henkilö joka näitä mielessään vatvoo, tartuttaa katkeruutensa helposti lähipiiriinsä, varsinkin parisuhde kärsii. Onko se saamaton perintöpöytäliina todellakin sen arvoinen, että pysyvään katkeruuteen kannattaa mennä. Toisena esimerkkinä työelämän epävarmuudet ovat myös asia, joista kannattaa mahdollisimman nopeasti päästä yli. Tänä päivänä saatikka tulevaisuudessa entisajan työsuhteet, joissa ollaan samassa työpaikassa nuoresta eläkkeelle asti, vaikka ei edes huvittaisi, ovat harvinaisia. Tietty epävarmuus on hyväksyttävä. Käännettävä se rikkaudeksi, uusiksi mahdollisuuksiksi elämässä.

Aikuinen ihminen ei ole vastuussa vain itselleen. Siksi joka päivä ajatelkaamme, mikä tässä päivässä oli hyvää, sellaista josta voin olla onnellinen. Se kannattaa kertoa sille rakkaalle kumppanilleen myös. Ja kuunnella häntä, mitä hänelle kuuluu, juuri tänään.

Jouni Pölönen

Pitkittyneen siemensyöksyn hoitaminen terapialla

Ongelman päähoidosta ja sen määritelmä: Lopussa viitatun tutkimuksen mukaan liikaa pitkittynyttä miehen siemensyöksyä voidaan hyvillä tuloksilla hoitaa ns. STP-mallin mukaan. Tämä on integroitu menetelmä, joka pitää sisällään ongelman etiologian, eli sen syy-seuraus -suhteiden arvioinnin, ongelman diagnoosin ja itse sen hoidon. Mikä on viivästynyt siemensyöksy? Tämän tutkimuksen mukaan ensinnäkin arviolta 1-4 % miehistä kärsii tästä vaivasta, mutta määrä on kasvanut viime vuosina. Kasvun arvioidaan johtuvan mm. nettipornon yleistymisestä, eli mies saa ejakulaation masturboidessaan yksin, helpommin kuin yhdynnässä tai muussa seksuaalisessa kanssakäymisessä kumppaninsa kanssa. Lisäksi erilaisten masennuslääkkeiden käyttö on lisännyt tämän ongelman määrää.

Myös se, että ikääntyneemmät ihmiset harrastavat aiempaa enemmän seksiä, on lisännyt ongelman yleisyyttä. Näiden miesten ryhmässä arvioidaan, ainakin ajoittain jopa 20-40 % kärsivän tästä vaivasta. Tämä tutkimus pitkittyneestä siemensyöksystä pohjautuu tuloksiin yli 40 vuoden ajalta ja tänä aikana yli 300 tästä ongelmasta kärsivää miestä ja heidän hoitoaan on tutkittu. Ongelma voi olla sellainen, että mies on kärsinyt siitä aina, ns. primääriongelma, tai se on alkanut jossain vaiheessa elämää, sekundääriongelma. Mies voi myös ajoittain kärsiä tästä ongelmasta.

Mikäli mies ei pysty ejakuloimaan tahdonvoimaisesti alle 25 minuutissa useimmissa yhdynnöissään; tai hän haluaisi ejakuloida nopeammin kuin mihin hän kykenee; tai miehelle koituu negatiivisia henkilökohtaisia ongelmia, kuten ahdistusta asian johdosta ja mies alkaa esimerkiksi välttää sukupuolista kanssakäymistä. Tällöin pitkittyneen siemensyöksyn määritelmä täyttyy. Tai mies ei saa siemensyöksyä ja orgasmia toisen kanssa yhdynnässä lainkaan. Tutkimusten mukaan suurin osa miehistä saa siemensyöksyn 4 – 10 minuutin kuluessa, mediaanin ollessa 5,4 minuuttia. Ja mikäli mies kykenee vaikuttamaan siemensyöksyn ajoitukseen riittävästi, tällöin voidaan katsoa olevan normaalin tilanteen. Tutkimusten mukaan noin kolmasosa miehistä kärsii jossain vaiheessa elämänsä aikana liian nopeasta siemensyöksystä. Joten se on pitkittyneeseen siemensyöksyyn verrattuna paljon yleisempi vaiva, ja myös laajalti tutkittu.

Ongelman syitä ja hoidon yksityiskohdista: Miehillä, joilla on pitkittynyt siemensyöksy, saattaa olla lukuisia syitä tähän ongelmaan. Miehen oma opittu käyttäytyminen tai ulkopuolelta tulevat mallit voivat vaikuttaa. Yhteistä ongelmalle on, että miehen stimulaatio tai fantasiointi itse yhdynnässä on riittämätön siemensyöksyn saamiseksi. Miehellä voi olla vaikeuksia saada ejakulaatio ja orgasmi, mikäli tuntokosketus yhdynnässä naisen vaginaan jää vajaaksi. Vaikka tuntokosketus olisi riittäväkin, ejakulaatio voi jäädä saamatta, mikäli miehen mielessä ei tapahdu riittävää stimulaatiota ja kiihotusta. Taustalla voi olla se, että mies on oppinut saamaan orgasmin ja siemensyöksyn parhaiten masturboimalla yksin.

Tällöin yksi hyvä hoitomenetelmä on että mies opettelee yhdessä kumppaninsa kanssa, että kumppani on masturboinnissa mukana kädellään, suullaan tai vaginallaan. Ennen hoitosuunnitelmaa on tärkeätä kartoittaa miehen ongelman historia. Onko vaiva ollut aina olemassa vai onko se jossain vaiheessa elämää alkanut ja mistä mahdollisesta syystä tuolloin. Usein tämän vaivan hoidossa masturbaation määrää tulee pienentää. Kumppanin viehättävyyden parempi esilletuominen ja välien lähentäminen terapian kuluessa ovat tärkeitä hoitomuotoja. Tänä päivänä ei ole vielä olemassa kunnollista lääkehoitoa pitkittyneeseen siemensyöksyyn.

Ennen terapiahoidon aloitusta tulee arvioida miehen suhde partneriinsa, kokeeko mies kumppaninsa ylipäätänsä riittävän kiihottavana ja mahdolliset partneriin liittyvät yksityiskohdat, erityisesti tuntoherkkyys vaginaan. Miehen oma henkilöhistoria, mieltymykset ja mahdolliset kulttuuriset tai uskonnolliset syyt tulee selvittää. Mikäli ongelma on tullut miehen ikääntyessä, miehen yleisen terveydentilan selvitys on tärkeätä. Hyvä lopputulos syntyy, jos terapian päätteeksi mies kokee kumppaninsa riittävän kiihottavaksi mielessään ja penis saa riittävästi ärsytystä seksuaalisessa kanssakäymisessä. Ja että siemensyöksy tapahtuu kummankin mielestä riittävän nopeasti. Tutkimuksen mukaan yli 75 % miehistä on saanut edellä kuvatusta terapiamallista hyötyä tähän ongelmaan noin 6 viikon kuluessa terapian aloituksesta.

Jouni Pölösen kommentti:
Viivästynyt siemensyöksy on saanut hyvin vähän toistaiseksi huomiota alan tutkimuksessa. Toisin kuin liian nopea siemensyöksy, josta on tehty lukuisia tutkimuksia. Viivästyneeseen tai kokonaan saamatta jääneeseen siemensyöksyyn ja useimmiten myöskään orgasmin saamattomuuteen, ei ole olemassa siihen kehitettyä lääkettä vielä. Onneksi terapian keinoin voidaan isoa osaa tästä vaivasta kärsivää miestä ja paria auttaa. Terapiassa tulisi olla mukana myös kumppani. Väestön ikääntymisen myötä esimerkiksi, tästä ongelmasta kärsivien määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Samaten erilaisten mielialalääkkeiden käyttö saattaa jatkossa edelleen kasvaa, joka lisää tästä ongelmasta kärsivien miesten määrää.

Jouni Pölönen

LÄHDE:

Perelman MA. Psychosexual therapy for delayed ejaculation based on the Sexual Tipping Point model. Translational Andrology and Urology 2016; 5(4): 563 – 575

Peniksen koosta

Iso osa varsinkin nuorista miehistä mutta myös kaiken ikäisistä miehistä pitää omaa penistään liian pienenä. Näiden tutkimusten mukaan lähes puolet miehistä piti penistään liian pienenä ja jopa 80 % miehistä ei osannut arvioida oikein peniksensä kokoa. Naisista taas peräti 84 % oli tyytyväisiä kumppaninsa peniksen kokoon. Peniksen koko on ollut historian saatossa miehuuden merkki. Miehet saattavat kokea alemmuutta suhteessa ystäviinsä ja lähipiiriinsä, pohtiessaan oman peniksensä kokoa. Tänä päivänä nettiporno ja erilainen muu saatavilla oleva materiaali edelleen vääristävät tilannetta pahemmaksi.

Pahimmillaan mies kokee pitkään turhaa alemmuudentunnetta asian johdosta ja voi vakavasti pohtia jopa leikkausoperaatioon menoa peniksensä suurentamiseksi. Näiden tutkimusten mukaan hyvin harvalla miehellä todellisuudessa on niin pieni penis, etteikö se mahdollistaisi riittävän hyvää yhdyntää ja sukupuolielämää. Keskimäärin peniksen pituus velttona miehillä on vähän yli 9 cm ja erektiossa hieman yli 13 cm. Ympärysmitta keskimäärin levossa 9,3 cm ja erektiossa 11,7 cm. Ani harvalla miehellä peniksen pituus erektiossa on yli 18 cm.

Niin sanotusta mikropeniksestä puhutaan kun peniksen lepopituus on alle 5 cm ja erektiopituus alle 8.5 cm. Näiden tutkimusten mukaan noin prosentilla miehillä arvioidaan todellisuudessa olevan mikropenis. Lähtökohtaisesti, jos penis on näitä lukuja suurempi, sen koon ei tulisi olla ongelma. Saatavilla olevat leikkaushoidot ovat epävarmoja. Samaten erilaisista apuvälineistä, joiden mainostetaan suurentavan penistä, ei juurikaan ole tieteellistä näyttöä niiden kokoa suurentavista pysyvistä tuloksista.

Seksuaalineuvonnan merkitys: Perässä lueteltujen kansainvälisten kattavien tutkimusten mukaan suuri osa miehistä hyötyy seksuaalineuvonnasta, jos he ovat sitä mieltä että heidän peniksensä on liian pieni. Asiallinen perustutkimustieto poistaa miehiltä harhakäsitykset heidän peniksensä liian pienestä koosta. Yleinen harhaluulo, joka on pahimmillaan johtanut pitkään miehen mielessä olleisiin ajatuksiin suurennusleikkauksesta. Kun mies ymmärtää, että hänen peniksensä koko on normaali, hänen mieskuvansa kohenee tältä osin ja turha mielessä kulkenut ongelma poistuu. Hyvin harvat eri ikäiset miehet saatuaan asiallista seksuaalineuvontaa, enää tästä asiasta murehtivat.

Miesten kokemaa harhaluuloa heidän peniksensä pienuudesta tulee sinänsä neuvonnan yhteydessä kunnioittaa ja miehen tunteeseen tulee suhtautua vakavasti. Vaikka mies on kokenut tätä turhaa tunnetta, se ei tee hänestä älyllisesti yksinkertaista, saatikka mitenkään naurettavaksi ongelmansa kanssa. Niin sitkeästi näitä vääriä olettamuksia peniksen koosta on kuljetettu julkisuudessa ja miesten keskuudessa vuodesta toiseen. Ja näin valitettavasti tullee käymään jatkossakin, mutta asiallisen tiedon saatavuutta alan asiantuntijoiden tulee lisätä.

Naisen klitoris on vaginan ulkopuolella. Sen saama stimulaatio on keskeinen asia naisen tyydytyksen kannalta. Klitoriksen kiihotukseen peniksen koolla ei ole keskeistä roolia. Tämän asian esille tuominen miehille on seksuaalineuvonnassa hyvin tärkeätä. Vaginan syvyys on myöskin tyypillisesti alle 10 cm, joten tämänkään johdosta peniksen pituus ei yleensä lopu kesken.

Jouni Pölösen kommentti:

Vaikka nämä tutkimukset on tehty muualla kuin Suomessa, niiden tulokset pätevät myös täällä. Varsinkin nuoret miehet, mutta myös kaiken ikäiset miehet, ilman asiallista tietoa, liian usein murehtivat turhaan peniksensä kokoa. Kaikkeen verkossa liikkuvaan asiattomaan tietoon, saatikka pornon tuomaan väärään malliin, tulee suhtautua kriittisesti. Mikäli miehellä on epävarmuus asiasta, hänen kannattaa hakeutua seksuaalineuvontaan. Hyvin epätodennäköistä on kuitenkin, että miehen penis olisi kooltaan liian pieni riittävän hyvään seksielämään.

Jouni Pölönen

LÄHTEET:

Ghanem H. ym. Structured Management and Counselling for Patients with a Complaint of a Small Penis. J Sex Med 2007; 4: 1322- 1327
Oderda M. ym. Advice on The Counselling of Patients Seeking Treatment for Short Penis. BJU International 2011; 108: 1039 – 1043
Ghanem H. ym. Management of Men Compalaining of a Small Penis Despite an Actually Normal Size. J Sex Med 2013; 10: 294 – 303
Shamloul R. Treatment of Men Complaining of Short Penis. Urology 2004; 65: 1183 – 1185

Gynekologi Anneli Kivijärven haastattelu

Anneli Kivijärvi

Anneli Kivijärvi

Olet pitkään tehnyt työtä suomalaisten naisten seksuaaliterveyden eteen. Mitä suomalaisille naisille tänä päivänä kuuluu tällä saralla?

Vähän itsestä riippuen. Jos hoitaa itseään ja asiansa hyvin, kuuluu hyvää. Ei tarvitse kärsiä runsaista ja kivuliaista kuukautisista, ei tarvitse pelätä ei- toivottuja raskauksia, ei tarvitse kärvistellä vaihdevuosioireisena ja kuivin limakalvoin. Kaikki voidaan hoitaa. Silti klamydiatulehdukset pysyvät vuodesta toiseen samoissa määrissä ja sama koskee abortteja. Kaikki eivät vaan jostakin syystä huolehdi itsestään.

Mitä eri elämänvaiheissa olevien naisten tulisi huomioida omassa seksuaaliterveydessään?

Nuoresta viisikymppiseksi ehkäisystä jos ei halua raskautta. Yli 5- kymppisille hormonihoito on suositeltavaa. Erityisesti nuorten naisten tulisi suojella itsensä seksitaudeilta, jotta hedelmällisyys säilyisi. Klamydia on suuri lapsettomuuden aiheuttaja.

Miten näet parisuhteiden hyvinvoinnin tänä päivänä?

Osa voi oikein hyvin, osa kärvistelee yhdessä talous- tai lapsisyistä ja yli puolet eroaa ja menee sitten seuraavaan suhteeseen.

Mitä erityisesti naiset voisivat tehdä sen eteen, ettei oma parisuhde turhaan katkea?

Yksin ei pysty pitämään parisuhdetta koossa. Se on molempien asia ja se on tahdon asia. Pitää tahtoa rakastaa, välittää ja arvostaa toista. Seksitön suhde ei ole parisuhde vaan kaverisuhde, joten hellyyttä kannattaisi viljellä runsain mitoin.

Terve mieli terveessä ruumiissa. Miten kannustaisit naisia huolehtimaan itsestään?

Hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto on hyväksi kaikille toimille. Kestävyys- ja kuntosaliliikuntaa muutaman kerran viikossa, terveellinen ruokavalio ja riittävästi unta, kohtuudella alkoholia. Kulttuurin harrastaminen rikastuttaa myös elämää.

Muuta mielessäsi?

Olen juuri kirjoittanut Jan Sundellin kanssa kirjan ”Jokanaisen terveyskirja”, julkaistu tammikuussa.
Kaikkien naisten (13–80v) kannattaisi lukea se.

Jouni Pölönen

Osmo Kontula haastattelu 20.3. 2017

Osmo Kontula on säännöllisesti vuosien varrella tutkinut suomalaisten parisuhdeonnellisuutta. Uusimmat hänen Finsex-tutkimuksensa ovat viime vuodelta. Väestöliiton sivuilta halukkaat voivat käydä tutustumassa tähän hyvin kattavaan aineistoon ja sen tuoreimpiin tuloksiin.

Mitä kuuluu Osmo Kontulan mukaan suomalaisille naisille heidän parisuhteissaan tänä päivänä? Suunta on parisuhteiden osalta parempaan. Parit ja naiset ovat onnellisempia kuin esimerkiksi 1980-luvulla. Parisuhteissaan jatkaneet ovat onnellisempia kuin eronneet. Eroa on tyypillisesti naisten osalta harkittu 1…2 vuotta ennen sen toteuttamista, joten valtaosin naiset ovat pohtineet asiaa huolellisesti ennen eron toteuttamista. Tänä päivänä ihmiset ja varsinkaan naiset eivät enää ole valmiita sietämään epätyydyttävää suhdetta, toisin kuin vielä takavuosina, jolloin esimerkiksi naisten taloudellinen riippumattomuus oli huonompi. Ero on aluksi useimmille hyvin kova paikka, mutta yllättävänkin nopeasti tutkimusten mukaan keski-ikäiset ihmiset löytävät uuden kumppanin. Tähän tapahtuu yleensä jo noin 2 vuoden kuluessa.

Keski-ikäiset miehet näyttävät kiinnittävän uuden kumppanin valinnassa naisia enemmän huomiota kumppanin ulkoisiin seikkoihin. Naiset ovat valinnoissaan kriittisempiä, perusturvallisuus ja miehen luotettavuus ovat tärkeitä valintakriteerejä. Ns. hyväkuntoisille 50–90 vuotiaille vapaille miehille näyttää olevan demografisista syistä hyvät parisuhdemarkkinat tämän päivän Suomessa. Heidän ei Kontulan mukaan juurikaan tarvitse olla ilman uutta kumppania, jos he sitä kaipaavat. Naisten kohdalla uuden sopivan kumppanin löytyminen tulee selkeästi ongelmallisemmaksi noin 60 vuodesta eteenpäin. Vapaita saman ikäisiä miehiä on vähän tarjolla.

Kontulan tutkimusten mukaan parin hyvä kommunikaatiokyky on hyvin ratkaiseva onnistumisen edellytys sekä pitkäaikaisessa että uudessa parisuhteessa. Toinen tärkeä kriteeri on riittävän yhteisen ajan löytyminen. Varsinkin naisille riittävän yhteisen ajan oleminen on hyvin tärkeätä. Pois lukien eläkkeellä olevat parit, joiden elämäntilanne on erilainen, riittävän yhteisen ajan löytäminen on parisuhteissa haasteellista. Naiset kaipaavat myös sitä, että kumppani viihdyttää heitä. Miten kumppanit sitten osaavat parhaiten viihdyttää toisiaan? Esimerkiksi elokuvissa käynti, yhteiset luontoretket ja vastaavat perustekemiset riittävät yleensä siihen mainiosti.

Parisuhdeonni ei ole ikäsidonnainen asia. Kaiken ikäiset voivat kokea onnellisuutta suhteissaan. Seksin määrä laskee yleensä ikääntymisen myötä, mutta parit voivat silti kokea seksielämänsä sangen onnelliseksi ja tyydyttäväksi. Ikääntyminen on armelias asia. Noin 80 % pareista, iästä riippumatta kokee parisuhteensa riittävän hyväksi. 90 % sanoo olevansa jopa valmis tekemään mitä vain kumppaninsa eteen. Naisilla yleisin valituksen aihe on yleensä yhteisen ajan vähyys, miehet valittavat useammin liian vähäistä seksin määrää. Väkivalta ja muut vakavat ongelmat näyttävät onneksi olevan varsin harvinaisia suomalaisissa parisuhteissa tänä päivänä.

Avoliitto on parisuhdemuotona nostanut suosiotaan. Erillissuhteiden, pari ei asu yhdessä, suosio näyttää hieman laskeneen viime vuosien aikana. Ylipäätänsä suomalaiset hakevat tänä päivänä enemmän sitoutumista parisuhteeseen ja kumppaniin. Vain noin 10 %:lla suomalaisista aikuisista ei ole parisuhdetta tänä päivänä. Noin 10 %:ssa suhteissa voidaan huonosti. Nämä parit tarvitsevat yleensä ulkopuolista apua ongelmiinsa, muuten ero on yleensä seurauksena. Ohimeneviä eroajatuksia voi olla paljon useammilla pareilla.

Jos rakastat kumppaniasi, niin Osmo Kontulan tutkimusten mukaan miehen kannattaa kertoa se kumppanilleen naisen toivomalla tavalla. Rakkaus ja luottamus ilmaistaan naisille useammin konkreettisina tekoina kuin sanoina. Naiset arvostavat sitä, että he ovat kumppaninsa silmissä haluttuja. Tämä tekee hyvää heidän seksuaaliselle itsetunnolleen. Sopiva huumori parin välillä on hyvin tärkeätä. Se ei tarkoita räävittömyyttä vaan sopivaa supliikkia ja lämpöä. Tuoreemmissa suhteissa yhteiset arvot ja tulevaisuudensuunnitelmat ovat suhteen onnellisuuden kannalta hyvin tärkeitä. Uusissa keski-ikäisten suhteissa turvallisuus ja mukava yllätyksellisyys yhdistyvät sopivasti. Osmon mukaan rehellisyys on tärkeää rakkauden pohjaksi. Tärkeää on myös empatia ja oikeanlainen läsnäolo, ei vain fyysisesti. Näillä evästyksillä lähes kaikilla on mahdollisuus parisuhdeonneen. Virheistään voi aina oppia, koskaan ei ole liian myöhäistä.

Helsingissä maaliskuun 20 päivä Osmo Kontulaa haastatteli Jouni Pölönen.

Jouni Pölönen

Terapeuttien näkemys liian nopeasta siemensyöksystä

Tutkimuksesta

Tässä englannissa tehdyssä tutkimuksessa haastateltiin kahdeksaa seksuaaliterapian asiantuntijaa heidän näkemyksistään miesten ennenaikaisesta siemensyöksystä ja sen hoitamisesta. Ennenaikainen siemensyöksy on ongelmana arviolta noin 20-30 %:lla miehillä, ainakin jossain vaiheessa heidän elämäänsä.

Liian nopean siemensyöksyn määrittely ja siitä aiheutuvat ongelmat

Liian nopea siemensyöksy (PE) määritellään keskeisesti siten, että mies ei pysty siemensyöksyä toistuvasti kontrolloimaan tahtonsa mukaan ja siemensyöksy tapahtuu alle minuutin kuluessa yhdynnän alusta. Edelleen että ongelma on kestänyt vähintään 6 kuukautta ja että se koetaan haitallisena ja että se tapahtuu yli 75 %:ssa yhdynnöissä. Liian nopea siemensyöksy voi olla koko elämän kestänyt ongelma tai se on alkanut esimerkiksi uuden suhteen myötä tai jossain vaiheessa elämää muuten. Oleellista ongelmassa on että mies tai pari kokee liian nopean siemensyöksyn haitallisena asiana.

Miehet, jotka kärsivät liian nopeasta siemensyöksystä, kertovat esimerkiksi lisääntyneestä ahdistuksesta, emotionaalisesta hädästä ja sosiaalisista ongelmista sekä alentuneesta itseluottamuksesta. Elämän suhteellinen laatu kärsii riippumatta parisuhteen luonteesta. Vakituisessa suhteessa olevat miehet kertovat parisuhdeongelmista ja seksielämän huonosta laadusta. Yksinäiset miehet puolestaan kertovat välttävänsä uusien suhteiden luomista. Näistä vaikeuksista huolimatta suurin osa miehistä ei hae apua tähän ongelmaan. Ja iso osa apua hakeneista miehistä kokee saadun terapia-avun olleen vähäistä.

Menetelmä

Terapeutteja haastattelussa oli kaikkiaan kahdeksan ja he olivat iältään 47 – 63 vuotiaita, ja jokaisella oli vähintään 4 vuoden seksuaaliterapiatyökokemus. Naisterapeutteja oli 7 ja miehiä 1. Useimpien pääasiallinen hoitomenetelmä oli integratiivinen eli useiden eri terapia- ja hoitomenetelmien yhdistelmä. Haastatellut terapeutit arvioivat omista miesasiakkaistaan tyypillisesti noin 20 % kärsineen liian nopeasta siemensyöksystä.

Haastattelussa oli neljä pääteemaa: Romanttinen parisuhde, henkinen haavoittuvuus, kulttuurin vaikutus ja diagnoosit. Edelleen romanttinen parisuhde piti sisällään läheisyyden, läsnäolon ja hätääntymisen tunteen. Henkinen haavoittuvuus piti sisällään itsetunnon ja ahdistuksen. Kulttuurin kohdalla selvitettiin uskonnon ja etnisen taustan vaikutusta, pornografian ja maskuliinisuuden. Diagnoosit osio piti sisällään lähetteet terapiaan ja tilannearviot.

Tuloksista

Jokainen terapeutti kommentoi liian nopean siemensyöksyn ja seksuaalisen läheisyyden yhteyttä. He kaikki kertoivat, että miehet usein vetäytyvät heidän kumppaneistaan, välttäen sekä seksuaalista että ylipäätänsä läheisyyttä. Usein kumppanit tulkitsivat tämän siten, että mies ei ole kiinnostunut seksistä tai että mies on ollut uskoton. Tähän yhdistyi usein vielä parin puutteellinen kommunikaatio. Yksi terapeuteista arvioi, että tämä ongelma voi ohjata miehiä yhden illan suhteisiin henkisten pettymysten välttämiseksi.

Useimpien terapeuttien mielipide tässä kyselyssä oli, että ongelman hoitaminen terapiassa on ylipäätänsä helpompaa, mikäli kumppani on mukana. Jokainen terapeutti kommentoi, että tämä ongelma aiheuttaa usein miesten kumppaneille henkistä kärsimystä. He voivat olla vihaisia tai sanovat kokevansa miehensä itsekkäiksi. Edelleen he kokevat hankalaksi puhua omista seksuaalisista tarpeistaan, tai voivat syyttää itseään tästä ongelmasta tai jopa pelätä sen olemassaoloa. 5 terapeuttia toi esille, että liian nopea siemensyöksy heikentää miesten itsetuntoa. Pahimmillaan se voi johtaa miehen jopa epätoivoiseksi. Usein myös ahdistus on ongelmana liian nopeasta siemensyöksystä kärsivälle miehelle.

Etnisen taustan tai uskonnon vaikutuksesta kommentoi 6 terapeuttia. Varsinkin muslimitaustaisten miesten tai aasialaista syntyperää olevien miesten oli vaikeampi puhua tästä ongelmasta. Erilaiset ennakkoluulot ja oletukset voivat helpommin olla mukana näissä ryhmissä. Myös hoitomenetelmistä voi tulla helpommin kiistaa. Miesten on usein vaikea tässä yhteydessä toimia myös yhteistyössä naisterapeutin kanssa. Pornografian vaikutuksen terapeutit kokivat pitkälti kielteisenä. Se luo usein miehille epärealistiset odotukset minkälainen miehen seksuaalisen suorituskyvyn pitäisi olla. Miehet määrittelevät usein myös maskuliinisuuttaan heidän seksuaalisen suorituskykynsä kautta. Miehet voivat esimerkiksi välttää keskusteluja muiden miesten kanssa seksistä.

Tutkimuksessa terapeutit kommentoivat myös, että usein lääkäreiden lähetteet ja arvioinnit tästä ongelmasta ovat epämääräisiä tai jopa vääriä. Heidän tulkintansa mukaan jo asiasta puhuminen voidaan kokea muiden terveysalan asiantuntijoiden joukossa vaikeaksi. Terapeutit kannattivat ajatusta, että liian nopealle siemensyöksylle olisi olemassa käytössä virallinen määrittely, joka helpottaisi diagnoosien tekoa, jotka helpottaisivat terapiasuhteen muodostumista.

Yhteenveto

Tämän terapeuttien kohdalla tehdyn tutkimuksen tulokset olivat yhdenmukaisia aiempien tutkimusten kanssa. Liian nopea siemensyöksy on usein merkittävä ongelma siitä kärsivälle miehelle ja hänen parisuhteelleen. Se voi aiheuttaa suurta henkistä kärsimystä myös miehen kumppanille. Täten terapia on hyödyllistä ja siihen tulisi mielellään kummankin osallistua. Terapian avulla voidaan esimerkiksi ongelma normalisoida ja saada realistiset odotusarvot seksielämälle. Terapeuttien mukaan tämä on sitä helpompaa, mitä pitemmästä parisuhteesta on kyse. Henkinen kärsimys ja ahdistus, jota miehet kokevat ongelman johdosta, tuli selvästi esille tutkimuksessa. Pornografian kielteinen väärien mielikuvien luonti tuli selkeästi esille tutkimuksessa.

Jouni Pölösen pohdintaa

Liian nopean siemensyöksyn hoitoon on olemassa myös ertyislääkehoito saatavilla Suomessa. Lisäksi joitain masennuslääkkeitä voidaan käyttää myös hoitomuotona. Tämä edellyttää aina oikean erikoislääkärin (kuten Juhana Piha) kanssa tehtyä diagnoosia ja sovittua asianmukaista hoitoa. Useimmiten miehet saavat apua tähän ongelmaan, yhdistetty terapia- ja lääkehoito on tehokkain yhdistelmä. Joten liian nopeasta siemensyöksystä ei kannatta kärsiä. Lisäksi tämä ongelma ei yleensä katoa ikääntymisen myötä. Juhana Pihan arvion mukaan avunhakijat ovat keskimäärin noin 50 vuotiaita miehiä.

Jouni Pölönen

Lähteet:

Sexual and Relationship Therapy, 2016; http://dx.doi.org/10.180/14681994.2016.1188200

Parisuhteen vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin ikääntyneillä

Menetelmät

Tässä Kanadassa tehdyssä tutkimuksessa oli mukana 508 avioliitossa tai parisuhteessa olevaa ikääntynyttä yhdessä asuvaa paria. Ainakin toisen kumppanin piti olla vähintään 65 vuotias ja suhteen keston vähintään vuosi. Tutkimus kesti 18 kuukautta ja siinä selvitettiin, miten parisuhteen laatu vaikuttaa kokemukseen kroonisista sairauksista psyykkisellä tasolla. Tutkimuksessa pysyi loppuun saakka mukana 390 paria. Taustalla oli esimerkiksi erot ja haluttomuus vastata kaikkiin kysymyksiin. Miesten keski-ikä oli 75 vuotta ja naisten 72 vuotta. 95 % heistä oli aviossa.

Vastausten perusteella naisilla oli vain jonkin verran enemmän kroonisia sairauksia kuin miehillä mutta psyykkisiä vaivoja, kuten masennusta puolestaan selkeästi enemmän. Mutta yli puolet koki silti terveytensä vähintään erittäin hyväksi.

Pohdintaa tutkimuksen tuloksista

Tutkimuksen tuloksissa todetaan, että mitä parempi suhteen laatu on, sitä vähemmän krooniset sairaudet rasittavat psyykkisesti. Avioliiton tai parisuhteen laatuun kannattaa panostaa, joko siten, että pari itse tekee määrätietoisesti työtä suhteensa eteen tai tarvittaessa hakee siihen ulkopuolista apua. Ikääntyminen aiheuttaa aina fyysisen kunnon heikkenemisen ja mahdollisten erilaisten sairauksien ilmaantumisen. Nämä voivat aiheuttaa edelleen masennusta ja muita henkisiä ongelmia. Sukupuolten välinen ero havaittiin myös tutkimuksessa. Naiset kärsivät miehiä enemmän psyykkisistä ongelmista, jos parisuhteen laatu on huono. Näin oli erityisesti, jos heidän fyysisessä terveydessään on ongelmia. Myös miehet kärsivät psyykkisistä ongelmista, mikäli suhteen laatu on huono, ja heillä on kroonisia sairauksia. Jos taas suhteen laatu oli hyvä, sukupuolten välillä ei ollut merkittävää eroa psyykkisten ongelmien kohdalla, ja niiden määrä oli vähäisempi. Nuorempien ikäluokkien kohdalla vastaavia riippuvuuksia ei ole näin selkeästi havaittu.

Yhteenveto

Tutkimuksen perusteella parisuhteen laatu vaikuttaa ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin ikääntyneiden joukossa erityisesti, jos ihmisellä on fyysisiä kroonisia sairauksia. Parisuhteen laatu tulisi ottaa esille terveystarkastuksissa aina kun asiakas/potilas valittaa psyykkisiä oireita. Tutkimus tuo myös esille sen, että ennaltaehkäisevät toimenpiteet fyysisten sairauksien puhkeamisten estämiseksi ovat hyvin tärkeitä ja niihin tulisi panostaa jo nuorempien ikäluokissa aktiivisesti.

Tutkimuksen lopputulokseen vaikuttaa osin se, että lähes 30 % prosenttia jäi pois siitä 18 kuukauden aikana. Todennäköisesti tässä ryhmässä erilaiset psyykkiset ja krooniset sairaudet ovat yleisempiä kuin tutkimuksessa loppuun asti olleilla. Tutkimus on kuitenkin ensimmäinen laatuaan tällaisella toteutuksella ja sen löydökset ovat arvokkaita tällaisenaankin.

Jouni Pölönen

Lähteet:

Sexual and Relationship Therapy, 2015; Vol. 30, No. 1, pages 60-77.

Ympyrätalon apteekki – tule kysymään seksuaaliterveydestä!

ympyratalon apteekkiYmpyrätalon apteekissa keskiviikkona 8.2. kello 14–16 ja perjantaina 10.2. kello 12–14 on
paikalla Seksuaaliterveysklinikan asiantuntijat.

Ympyrätalon apteekin synttäriviikolle osallistuvat myös Seksuaaliterveysklinikan asiantuntijat. Tervetuloa kysymään seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista asiantuntijoiltamme Juhana Pihalta ja Jouni Pölöseltä.

Keskiviikkona 8.2. klo 14–16 seksuaalterapeutti ET, pariterapeutti.
Jouni Pölönen

Perjantaina 10.2. klo 12–14 seksuaalilääketieteen asiantuntija, erikoislääkäri.
Juhana Piha