Asiantuntijan ylläpitämä sivusto parisuhteesta, seksuaalisuudesta ja näihin liittyvistä ongelmista

Parisuhde on antoisin ihmissuhde, joka ihmisellä on. Se on myös vaativin ihmissuhde. Parhaimmillaan se on elinikäisen onnen lähde, pahimmillaan tuskaa ja epätoivoa tuottava asia. Kahden ihmisen välinen rakkaussuhde voi onnistua läpi vuosikymmenten, mutta se vaatii työtä ja edellyttää myös omasta hyvinvoinnistaan huolehtimista.

Omasta terveydestään huolehtimalla voi täysipainoisesti huolehtia parisuhteen ja sitä kautta kumppanin terveydestä. Ihmisen on ymmärrettävä, että elämänkaaren aikana tapahtuu jatkuvia muutoksia fyysisessä terveydessä iän ja sairauksien myötä. Ikääntyminen on osattava hyväksyä.

Sosiaalisessa elämässä elämäntilanne muuttuu koko ajan: lapsuus, nuoruus, seurustelu, pikkulapsivaihe, ruuhkavuodet ja keski-ikä ja eläköityminen. Näihin kaikkiin liittyy kullekin kaudelle tyypillisiä ongelmia, jotka tietysti kuuluvat normaaliin elämänkaareen. Joskus kuitenkin elämäntilanteeseen liittyvät vaikeuden tulevat niin haitallisiksi, että niihin on osattava hake apua.

Naiseksi.fi – sivuston tarkoituksena on antaa tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa parisuhteesta ja seksuaalisuudesta. Seksuaalisuus kuuluu olennaisen tärkeänä osana parisuhteeseen, Se on parhaimmillaan valtava rikkauden lähde ja parisuhteen liima. Erilaiset ongelmat niin seksuaalisuudessa ja ylipäänsä terveydessä voivat kohdata suhdetta ja sen osapuolia. Naiseksi.fi –sivusto keskittyy parisuhdeasioihin ja naisen seksuaalisuuteen, www.seksuaaliterveysklinikka.fi –sivusto miesten ja naisten seksuaalihäiriöihin ja niiden hoitoon ja www.miesklinikka.com miehen terveyteen.

Sisältöä päivitetään säännöllisesti uusilla ja lukijakuntaa hyödyttävillä tiedoilla. Naiseksi.fi–sivusto on myös interaktiivinen. Lukija voi halutessaan lähettää kysymyksiä, joihin asiantuntija Jouni Pölönen vastaa. Lukija voi myös tehdä parisuhdetestin ja lähettää sen halutessaan edelleen asiantuntijalle arvioitavaksi.

Sivuston ylläpitäjä ottaa myös mielellään vastaan ehdotuksia sisällön edelleen kehittämisestä.

Jouni Pölönen

Uutiset